Voor wie

De menselijke factor als toegevoegde waarde zien.

Start vandaag nog om de stap te maken van stenen naar een gemeenschap van gebruikers, beheerders en dienstverleners. Zo vergroot je de sociale, natuurlijke en financiële waarde exponentieel.

Naamloos-1
ontwikkelaar 3

De nieuwe norm in vastgoedontwikkeling; betrek toekomstige bewoners.

Ontwikkelaars

Betrek al tijdens de ontwikkeling van vastgoed toekomstige bewoners en gebruikers. 

De voordelen?
 • We kunnen inzichten bieden uit meer dan 150 woonomgevingen.
 • Niet alleen omwonenden, maar ook toekomstige bewoners betrekken bij het ontwikkelproces.
 • Bewoners betrekken bij het borgen van het gebieds-DNA.
 • Via monitoring en rapportage van de diverse betrokkenen tijdens de ontwikkeling en exploitatie  maak je van beloftes bewijskracht.

Ook je visie of concept al tijdens de ontwikkeling tot leven brengen?

plattegrond - links onder -1
Nick de Goeij

“95% van de woningen waren binnen een maand verkocht. Mensen gaven actief aan dat ze voornamelijk tekenden omdat Cascade een Micro-Dorp is. Niet zozeer vanwege de stenen.”

Nick de Goeij

Projectontwikkelaar Timpaan

inversteerder 3

De nieuwe norm voor duurzaam vastgoed; inzicht in de menselijke waarde.

Vastgoedeigenaren

Vergroot de waarde van vastgoed door de gebruiker te betrekken bij hun leefomgeving. 

De voordelen?
 • Bewoners die elkaar makkelijker vinden en helpen voelen zich meer thuis en tonen meer betrokkenheid bij de woonomgeving. 
 • Betrokken bewoners zorgen voor lagere onderhoudskosten.
 • Het delen van producten, diensten en voorzieningen door bewoners reduceert de CO2 uitstoot.
 • Via monitoring en benchmarking in één oogopslag inzicht in de performance op concrete ESG-kenmerken. 

Ook duurzaam inzicht in de ESG-waarde van vastgoed krijgen? Wij bieden inzicht uit meer dan 150 woonomgevingen.

huis links boven
beheerder 3

De nieuwe norm in vastgoedbeheer; grip op gebruiksbeleving.

Beheerders

Versterk de rol van een gebouw als middel om de leefbaarheid, duurzaamheid en betaalbaarheid te vergroten. Zo zet je de stap van klacht- en reparatieafhandeling naar manager van leefomgevingen.

De voordelen?
 • Betrokken bewoners zorgen beter voor het gebouw
 • Meer grip op de daadwerkelijke doelen van opdrachtgevers; de waarde van vastgoed in termen van leefbaarheid en duurzaamheid.
 • Hoogwaardige gesprekspartner over bewonersbetrokkenheid en sentiment in relatie tot onderhoud en service.
 • Naadloos te integreren met CRM (zoals OSRE en Eyemove), property management systemen en ERP (zoals REMS/Aareon).

Ook de stap maken van probleemoplosser naar woonmanager?

huis links onder
bewoner 3

De nieuw norm in woonbeleving; waardevol contact met medebewoners.

Bewoners

Maak als bewoner kennnis met je leefomgeving en verbeter je woongenot. Zo benut je elkaars expertise en hulp.

De voordelen?
 • Professioneel platform met community-support.
 • Overzichtelijke communicatie met bewoners, VvE en beheer.
 • Deel je kennis en spullen met elkaar; eenvoudig en duurzaam!
 • Direct toegang tot professionele ondersteuning als het nodig is.
 • Altijd bij de hand als app, alleen voor jouw gebouw of buurt. 
 • Een veilige online omgeving waarin je samen enkel met gescreende buren communiceert. 

Ook slimmer samen met je medebewoners grip hebben op je leefomgeving?

App store
Google Play
Melle Freriks

“Als bewoner van Haasje Over kan ik zeggen dat de app een brug heeft geslagen tussen alle bewoners. In plaats van een flatje vol mensen zijn we nu al zoveel meer dan dat.”

Melle Freriks

Bewoner bij ST. TRUDO