Voor wie

De menselijke factor als toegevoegde waarde zien

Start vandaag nog om de stap te maken van stenen naar een gemeenschap van gebruikers, beheerders en dienstverleners.
Zo vergroot je de sociale, natuurlijke en financiële waarde exponentieel.

Contact

De nieuwe norm in vastgoedontwikkeling; betrek
toekomstige bewoners.

Ontwikkelaars

Betrek al tijdens de ontwikkeling van vastgoed toekomstige bewoners en gebruikers. 

DE VOORDELEN?

 • We kunnen inzichten bieden uit meer dan 200 woonomgevingen.
 • Niet alleen omwonenden, maar ook toekomstige bewoners betrekken bij het ontwikkelproces.
 • Bewoners betrekken bij het borgen van het gebieds-DNA.
 • Via monitoring en rapportage van de diverse betrokkenen tijdens de ontwikkeling en exploitatie  maak je van beloftes bewijskracht.

Ook je visie of concept al tijdens de ontwikkeling tot leven brengen?

Nick de Goeij
95% van de woningen waren binnen een maand verkocht. Mensen gaven actief aan dat ze voornamelijk tekenden omdat Cascade een Micro-Dorp is. Niet zozeer vanwege de stenen.

Nick de Goeij

Projectontwikkelaar Timpaan

De nieuwe norm voor duurzaam vastgoed; inzicht in de menslijke waarde.

Vastgoedeigenaren

Vergroot de waarde van vastgoed door de gebruiker te betrekken bij hun leefomgeving.

DE VOORDELEN?

 • Bewoners die elkaar makkelijker vinden en helpen voelen zich meer thuis en tonen meer betrokkenheid bij de woonomgeving.
 • Betrokken bewoners zorgen voor lagere onderhoudskosten.
 • Het delen van producten, diensten en voorzieningen door bewoners reduceert de CO2 uitstoot.
 • Via monitoring en benchmarking in één oogopslag inzicht in de performance op concrete ESG-kenmerken.

Ook duurzaam inzicht in de ESG-waarde van vastgoed krijgen? Wij bieden inzicht uit meer dan 150 woonomgevingen.


De nieuwe norm in vastgoedontwikkeling;
betrek toekomstige bewoners.

Beheerders

Versterk de rol van een gebouw als middel om de leefbaarheid, duurzaamheid en betaalbaarheid te vergroten. Zo zet je de stap
van klacht- en reparatieafhandeling naar manager van leefomgevingen.

DE VOORDELEN?

 • Betrokken bewoners zorgen beter voor het gebouw - Meer grip op de daadwerkelijke doelen van opdrachtgevers; de waarde van vastgoed in termen van leefbaarheid en duurzaamheid.
 • Hoogwaardige gesprekspartner over bewonersbetrokkenheid en sentiment in relatie tot onderhoud en service.
 • Naadloos te integreren met CRM (zoals OSRE en Eyemove), property management systemen en ERP (zoals REMS/Aareon).

Ook de stap maken van probleemoplosser naar woonmanager?

Pieter Baams rondje
"Vanuit mijn ervaringen met Area of People, heb ik alle vertrouwen dat wonen en werken in een omgeving waarin Area of People actief is een nog grotere belevenis gaat worden. Voor mij als beheerder neemt dit daarnaast veel werk uit handen. En wie kent zijn complex nu beter dan een bewoner?”

Pieter Baams

VvE Manager Vb&t

De nieuw norm in woonbeleving; waardevol contact met medebewoners.

Bewoners

Maak als bewoner kennis met je leefomgeving en verbeter je woongenot. Zo benut je elkaars expertise en hulp.

DE VOORDELEN?

 • Professioneel platform met community-support.
 • Overzichtelijke communicatie met bewoners, VvE en beheer.
 • Deel je kennis en spullen met elkaar; eenvoudig en duurzaam!
 • Direct toegang tot professionele ondersteuning als het nodig is.
 • Altijd bij de hand als app, alleen voor jouw gebouw of buurt. 
 • Een veilige online omgeving waarin je samen enkel met gescreende buren communiceert. 

Ook slimmer samen met je medebewoners grip hebben op je leefomgeving?

Melle Freriks
Als bewoner van Haasje Over kan ik zeggen dat de app een brug heeft geslagen tussen alle bewoners. In plaats van een flatje vol mensen zijn we nu al zoveel meer dan dat.

Melle Freriks

Bewoner bij ST. TRUDO